COFIO JONAH JONES

Ffotograffiau: Oriel Plas Glyn-y-Weddw.

Mae Scene & Word yn gwmni di-elw gydag amcanion elusennol, a sefydlwyd yn 2006 gan deulu a chyfeillion Jonah Jones (1919–2004) i ddatblygu a rheoli Cofio Jonah Jones, prosiect i ddathlu a chofnodi ei fywyd a gyrfa gan adeiladu ar ei werthoedd fel artist ac addysgwr.

Ein prif amcanion yw achub gweithiau celf cyhoeddus gan Jonah Jones; curadu oriel ar-lein o’i waith (Oriel Jonah Jones); a chynyddu ymwybyddiaeth o’r artist a’i waith ymhlith y cenedlaethau iau trwy ein cynllun Gwobr Jonah Jones.

Dilynwch Scene & Word ar ein gwefan, Facebook ac Instagram. Gallwch ysgrifennu atom trwy’r ddolen Cysylltu ar waelod y sgrin.

Rydym yn ailddatblygu’r wefan hon. Yr hyn rydych chi’n ei weld yma yw’r fersiwn diweddaraf o waith ar y gweill. Mae’r Siop Scene & Word yn ôl a bydd yr Oriel Jonah Jones yn ôl yn fuan. Mae ein sianel newyddion unwaith eto yn gweithredu’n llawn, ac eithrio rhai ffotograffau, fideos ac ati sydd ar goll. Byddwn yn ei adfer yn raddol pan fydd gennym yr amser.